ครูมุกดาเล่าว่า ได้ยินคำที่สะเทือนใจ ที่เจ้าหน้าที่พูดกับเด็ก ที่มีเสื้อชั้นในเพียงตัวเดียว  ว่าทำไมถึงสกปรกอย่างนี้  เด็กร้องไห้ เพราะเขาไม่มีเงินจะซื้อ  ครูมุกดาจึงตั้งใจที่จะช่วยเหรือเด็กเหล่านั้น

 หลังจากที่ชักชวนชาวบ้าน  มาทำงานหลายอย่าง

จนวันนี้ครูมุกดาบอกว่า งานยังไม่สำเร็จ แต่

สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้  คือความสัมพันระหว่างคน