ครูอ้อยไม่ได้หาค่า r  และ  p กับข้อสอบรายข้อหรอกค่ะ 
แต่ครูอ้อยหาค่าความยากง่ายของข้อสอบกับสมาชิกในครอบครัว  ตั้งแต่พ่อบ้านจนมาถึงลูกคนเล็ก   หากสมาชิกบอกว่า  ยากเกินไป  ครูอ้อยก็จะไม่เอาข้อสอบข้อนั้นมาใช้  แต่ถ้าข้อสอบข้อใด  สมาชิกเห็นพ้องต้องกันว่า  ดี  ครูอ้อยก็จะนำมาเป็นข้อสอบคราวนี้ค่ะ  
กว่าจะออกข้อสอบได้แต่ละข้อ  ครูอ้อยปวดศีรษะไปหมดเลย  เพราะจุดประสงค์หลักของการสอบของครูอ้อยนั้น  เพียงเพื่อให้นักเรียนได้สรุปความรู้ของตนเองโดยการทำข้อทดสอบ  ไม่รู้ว่า.....จุดประสงค์ของครูอ้อยจะเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่า 
แต่ข้อสอบของครูอ้อยไม่ยากจนเกินไป  ไม่กำกวมแบบเอาเป็นเอาตาย  เพราะนักเรียนได้เรียน  ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานานหลายเดือน  เก่งมากพอแล้ว  และต้องรู้บ้าง แต่อาจจะสับสนเท่านั้นเอง  นักเรียนคนใดมีความแน่ใจ  มั่นใจ  ไม่มีความสับสนก็จะมีความสามารถในการทำข้อสอบได้มาก  ตรงกันข้ามหากนักเรียนคนใดยังสับสน  ยังไม่แน่ใจ  ยังไม่มั่นใจ  ก็จะทำข้อสอบแบบลังเล  และไม่ได้คะแนนไป
ครูอ้อยนำข้อสอบข้อหนึ่งให้พ่อบ้านเลือกคำตอบ  พ่อบ้านเลือก  และบอกว่า  ยากเกินไปมั้ง  ครูอ้อยก็เปลี่ยนตัวเลือก  ตัวลวงทันที  ให้นักเรียนมองเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน  ตรงตามจุดประสงค์ของข้อสอบนั้น  เนื้อหานั้น ไม่ต้องเฉให้นักเรียนงงงวย  พ่อบ้านสั่ง..
และนอกจากนั้นครูอ้อยยังนำข้อสอบให้ลูกสาวคนเล็กที่เรียนระดับมัธยมต้นทำด้วย...เธอทำได้  ครูอ้อยก็จะเลือกไว้เลย  หากเธอทำไม่ได้  ก็เปลี่ยนแปลงกันใหม่  วันนี้ครูอ้อยออกข้อสอบได้  10 ข้อแล้วค่ะ  คงเหลืออีก 30 ข้อค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะ  ข้อสอบที่หาค่าความยากง่ายของครูอ้อย