วันนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องการประชุมกับชาวต่างประเทศ ในด้านการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้ไปประชุมนานาชาติของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เนื่องจากติดการประชุมกับชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย มีการประชุมเรื่อง The internet : Helping Create “New English” or “ Reinforcing Old Dominance”? โดย Assoc .Prof. Dr.Deborah Healey  นอกจากนี้ ยังมี Charles Kelly มาบรรยายเรื่อง Activities Your Students Can Do on the Web. จากการบรรยายของ Charles Kelly ทำให้ผู้เขียนได้ websites ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้สนใจมากเลยครับ  คนสุดท้ายผู้เขียนสนิทมากที่สุดคือ John Eyles จาก New Zealand เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วสอนผู้เขียนใช้ Moodle ปีนี้มาอบรมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษประมาณ 50 กว่าท่าน จะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะครับ ลองดูรูปก่อนนะครับ    

               

Assoc .Prof. Dr.Deborah Healey

กับJohn Eyles

     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">Charles KellyกับJohn Eyles</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">เพื่อนปริญญาเอกคนไทย คนจีน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">กับAssoc .Prof. Dr.Deborah Healey</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>   </p><p align="center">      Assoc .Prof. Dr.Deborah Healeyกับใครไม่ทราบ   </p><p align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">      ชาวต่างประเทศมาแบบนี้อยากชวนไปที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ หรือที่มหาชีวาลัยอีสานของครูบาสุทธินันท์จังเลยครับ เผื่อเด็กๆและนักศึกษาบูรณาการศาตร์จะได้สัมผัสและได้พบพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวต่างประเทศจริงๆ  วันนี้ไม่มีคำถาม รู้สึกแปลกๆไหมครับ ยิ้ม ยิ้ม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><div align="center">           </div> <div align="center"> </div>