กิจกรรม Office KM ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ( 29 มกราคม 2550) มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพ โดยจัดทำเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสำนักงานเลขานุการ ในหัวข้อเรื่อง "การปรับเกณฑ์การตัดสิน องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก"

     กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดคาด จากที่ผมคิดไว้ จากเดิมที่ได้ทำเรื่องเชิญหน่วยงานละ 2 ท่าน แต่บางหน่วยงานได้ส่งผู้เข้าร่วมมามากกว่า 2 ท่าน หรือบางหน่วยงานไม่ได้ส่งแบบตอบรับ แต่ก็ได้ส่งคนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 </p><p align="center"> </p><p>     ที่สำคัญงานนี้ชาว Office KM ประทับใจที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานให้ในงาน แต่ผิดคาดที่ท่านไม่ได้มาในมาดของประธาน ท่านมาพูดคุยแบบเป็นกันเองกับชาว Office KM แบบไม่ต้องมีพิธีรีตอง ท่านมาร่วมชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับชาว Office KM  และได้จัดเตรียม คู่มือ QA2KM  Non-Teaching  2550 V. 1 มีเนื้อหาที่น่าสนใจในแฟ้ม ดังนี้ครับ</p><ul>
 • คู่มือ NUQA และผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (2544 -2549)       
 • SAR/CAR/YAR FORM 3
 • กรณีตัวอย่างองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก (ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • เอกสารประกอบ KM Workshop
 • </ul><p>       คู่มือดังกล่าว ได้จัดเตรียมมาให้หน่วยงานละ 1 ชุด หากหน่วยงาน Non-teaching ที่มาร่วมกิจกรรม Office KM ยังไม่ได้รับ ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขฯ ครับ</p><p>      คุณกอล์ฟ จาก QAU นำมาให้กับ ชาว Office KM ก่อนที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ จะมาถึง  ผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชาว Office KMขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิบูลย์เป็นอย่างยิ่งครับที่ให้ความกรุณากับชาว Office KM เป็นอย่างยิ่ง</p><p>       อีกท่านหนึ่งที่ชาว Office KM ไม่เคยลืมเลือนคือ ท่านอาจารย์มาลินี (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) ผู้บุกเบิกในการดำเนินกิจกรรม Office KM ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจและชื่นชมยินดีกับการดำเนินกิจกรรมของชาว Office KM ด้วยครับ 

          ขอบคุณท่านอาจารย์วิมาลา รองคณบดีฝ่ายบริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ให้เกียรติร่วมงานกับชาว Office KM  และขอบคุณทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งนำทีมโดยคุณปทุมรัตน์ เลขานุการคณะสาธารณสุขฯ   

          และหลังจากงานนี้ ทางสำนักงานเลขานุการสาธารณสุขศาสตร์ จะทำสรุปเกณฑ์องค์ประกอบที่ 10 แจกให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปทบทวนกันอีกครั้ง และส่งกลับมาที่สำนักงานสาธารณสุขฯ  เกณฑ์ที่ได้จากกิจกรรม Office KM นี้ ผมจะนำมาขึ้นลงบน Blog ให้กับชาว Office KM ได้ทราบ และจะนำมาใช้ในการประเมิน QA รอบหน้าของสำนักงานเลขานุการ หลังจากที่ได้มีการวิพากษ์จากผู้ประเมินครับ</p><p>
           
                                                                                            บอย สหเวช
                                                                                            30 ม.ค. 50 </p>