เหลืออีก 13 ข้อที่จะเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะ นึกถึงว่าถ้าเรานำมาเป็น KPI (Key Performance Index) สำหรับตัวเองก็คงดีเหมือนกันนะคะ ยิ่งทำได้มากก็จะได้รู้ว่า มีผลดีต่อตัวเรายังไง

40. Respect 
     
ความเคารพนับถือ
45. Steadfastness
       ความแน่วแน่มั่นคง 
50. Trustworthiness
       ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
41. Responsibility
      ความรับผิดชอบ 
46. Tact
       ความมีไหวพริบ
51. Truthfulness
       ความเปิดเผยจริงใจ
42. Reverence
       ความคารวะยำเกรง
47. Thankfulness
       ความกตัญญูรู้คุณ
52. Unity
       ความสามัคคี
43. Self-Discipline
       ความมีวินัยต่อตนเอง
48. Tolerance
       ความอดทนอดกลั้น
 
44. Service
       ความรับใช้ให้บริการ
49. Trust 
       ความเชื่อใจ
 

เป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถเก็บไว้ประจำตัวกันในทุกๆวัน ไปตลอดทั้งปีนะคะ ถือเป็นของขวัญปีใหม่แด่ชาว GotoKnow ทุกท่านในเดือนแรกของปีใหม่นี้ค่ะ นำมาฝากกันในวันเกือบสุดท้ายของเดือนแรกนี่แหละค่ะ เท่ห์ดี