Baby Research : 16. การออกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (2)

บอย สหเวช

  วันนี้ ( 25 มกราคม ) หน่วยวิจัย ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน โดยได้เชิญรศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การออกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 4 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคณภาพ (อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง) เป็นผู้กล่าวรายงาน <p align="center"></p><table border="0"><tbody>

       

</tbody></table><p>    งานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งคณาจารย์และนิสิตด้วยครับ อาจารย์เทียมจันทร์ บรรยายเรื่อง การออกแบบสอบถามให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ 
สิ่งสำคัญให้พยายามตั้งนิยามเชิงปฏิบัติ </p><p>    หลังจากบรรยายจบได้เปิด พักเบรคและเปิดโอกาสให้ซักถามได้เต็มที่ แบบไม่เป็นทางการ เวลาที่ผมฟังการบรรยายจากอาจารย์เทียมจันทร์ แต่ละครั้ง อาจารย์มักมีเรื่องใหม่ ๆ มาเล่าให้ฟังโดยตลอด งานนี้ ก็อีกเช่นกัน อาจารย์ได้พูดคุยกับผู้ที่แจกแบบสอบถาม ว่าความจริงการแจกแบบสอบถาม เวลาส่งกลับคืนมาก็ค่อนข้างน้อย และต้องเสียแสตมป์ด้วย อาจารย์จึงเสนอให้ทำ โฟกัสกลุ่ม โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถามมา ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และสกัดความรู้ที่ได้จากการสอบถาม

     ผมพยามจับประเด็นในสิ่งที่ได้จากการฟังบรรยาย</p><p>    - การทำวิจัยสถาบันบางครั้งไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
    - วัดความรู้ใช้แบบสอบถามไม่ได้ / ต้องมีข้อถูก ข้อผิด
    - การถามข้อมูลส่วนตัว ต้องดูว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับ
      บางคำถาม
    - กรอบแนวคิดทฤษฎีและจุดมุ่งหมายของการวิจัยต้องชัดเจน
    - ข้อมูลเก้ งานวิจัยเก้
    - การทบทวนประเด็นปัญหา ต้องย้อนหากรอบแนวคิดให้ได้
    - การนิยามตัวแปร เปลี่ยนนิยามเชิงทฤษฎี เป็นนิยามเชิงปฏิบัติ
      (ความหมายที่ละเอียด)
    - กำหนดประเด็นหลัก ประเด็นย่อย
    - ใช้ (Item - Objective Congruence : IOC) ในการตรวจคุณภาพ
      ของแบบสอบ จากผู้เชี่ยวชาญที่รู้เนื้อหาในเรื่องนั้น 3-5 คน
      โดยพิจารณาจากคำถามในแบบสอบถาม 
      คำถามที่วัดได้ +1
      คำถามที่ไม่แน่ใจ 0
      คำถามที่วัดไม่ได้ -1 

      หลังจากฟังบรรยายจบ ก็เป็นการบ้านสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของสำนักงานรวมถึงผมด้วยที่ต้องเตรียมไปสร้างแบบสอบถามครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         30 ม.ค. 50</p><p>                                            </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#r2r#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่4.1-50#baby-research

หมายเลขบันทึก: 75353, เขียน: 30 Jan 2007 @ 19:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์เทียมจันทร์เก่งมากครับ ท่านสอนผมในวิชาเรียนเช่นกัน
  • ผมต่างหากที่ไม่ค่อยจะเข้าเรียน
  • ขอชื่นชมครับ
เขียนเมื่อ 
นอกจากอาจารย์ท่านจะเก่งมากแล้ว ยังน่ารัก และใจดีมากๆ อีกด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงอีกครั้งใน Blog นี้นะคะ