fanfriend

 

 

วันที่ 27 มกราคม 2550 ชาวบ้านตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย และชาวอำเภอแกลง  จังหวัดระยอง เดินทางไปทอดผ้าป่ากันที่วัดสีพระยา บ้านหนองแจง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เงินไปถวาย102,119 บาท

ที่ทราบแน่ชัดคือหลวงพ่อต้องการสร้างวัดให้แข็งแรงพอที่จะเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพจิตใจ ของคนในชุมชน

แต่ผลพลอยได้คือ ในคืนวันนั้น ทางผู้เยี่ยมเยือน(เจ้าภาพผ้าป่า) ได้จัดหาทุนเพิ่มด้วยการเปิดรำวงย้อนยุค สิ่งที่ได้เห็นคือ พลังชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจ และผู้เต้น แต่ละคนอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี ได้ออกกำลังกาย กำลังใจ และ ได้มิตรภาพ ที่ดีเยี่ยมกลับบ้านด้วย

คนแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ชาติเป็นสุขค่ะ

มุ่งทำความดี สร้างศักดิ์ศรีด้วยจิตสำนึก ไม่ยุ่งการเมือง รับรองรุ่งเรืองได้ทั้งกายและใจ