วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)  ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทั้ง 4 แห่งก็จะมารวมตัวที่ห้องประชุม .....(จำไม่ได้แล้ว) ของโรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่  เริ่ม 08.30 น.  โดยครั้งนี้คณะแพทย์ มอ.เป็นเจ้าภาพ ก็มีการแนะนำตัวตนว่าชื่ออะไร มาจากไหน ทำงานด้านอะไร แล้วเล่าวัตถุประสงค์มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เกณฑ์การปันส่วนเพื่อหาต้นทุนผลผลิตด้านการเรียนการสนอและการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

กลุ่มที่ 2 การบริหารวัสดุคงคลัง, การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้กับครุภัณฑ์ที่ผู้ขายจัดหาให้, การจัดระบบฝากขาวัสดุการแพทย์, การกำหนด TOR ครุภัณฑ์

กลุ่มที่ 3 การใช้ Competency พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

กลุ่มที่ 4 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

พี่อยู่ในกลุ่มที่ 3 การใช้ Competency พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ถ่ายทอด เล่าเรื่อง การใช้ Competency พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะสำนักงานคณบดี โดยเกริ่น "กาลครั้งหนึ่ง นาน ๆ มาแล้ว" เสียดายไม่กล้าพูด กลับเปลี่ยนคำพูดใหม่ "สวัสดี ! สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ มอ. ขอนำเสนอ Competency

Base หรือการบริหารจัดการบุคลากรบนฐานสมรรถนะ " พูดกันจนในกลุ่มคงเห็นภาพ ขอ copy ทั้ง มข. มน. มช. แจกเอกสาร และแนะนำว่าดูได้จาก Web KM ของคณะแพทย์ มอ.  แถมท้ายขอคู่มือการบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจ้างด้วยเงินรายได้ ซึ่งได้จัดให้บุคลากรในคณะแพทย์ มอ. ไปเมื่อระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2549    จำนวน 900 กว่าคน ยังถามว่ามีเทคนิคอะไรถึงได้มีการส่งบุคลากรเข้าฟัง มาก เพราะเขาจัดทึไรมีบุคลากรเข้าฟังน้อยมาก เลยบอกเทคนิคไป (ขอสงวนไว้ก่อนเพื่อใครถามมาจะบอกให้) พี่หนกวรรณ ยังไม่ส่งไปคิดว่าจะส่งmail ดีกว่าเร็วทันทีทันใจ และประหยัดเงินค่าส่งด้วย ขอเล่าสักนิดเพื่อขอบคุณ 4 สาวมอ.ที่ทั้งลุ้น ทั้งให้มาซ้อมแล้ว ซ้อมอีกเพื่อจะให้ถ่ายทอดในกลุ่มรู้ว่า Competency สำนักงานคณบดีคณะแพทย์ มอ มาอย่างไร เป้าหมายอย่างไร แล้วได้อะไร ทำอะไรแล้ว ผลเป็นอย่างไร กว่าจะได้พูดในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 มค) ให้ สมาชิกที่สนใจ Competency สำนักงานคณบดีคณะแพทย์ มอ กลุ่มใหญ่ที่สุดสมาชิกล้อมวงกันหลายคน มีทั้งเลขานุการ คณะแพทย์มข. เลขานุการมน. ฝ่ายบุคคลทั้ง 4 สถาบัน ฯลฯ นอนไม่หลับไปหลายคืน หลังจากนั้นมีการซักถาม และแลกเปลี่ยน ใครทำบ้าง ไปถึงไหน ปรากฏCompetency ของขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร มีโครงการ ยังเพิ่งจะเริ่ม แต่ทุกคนดีใจมากที่ผู้บริหารคณะแพทย์ มอ.สนับสนุน และเห็นผลจริง และที่ประทับใจมากคือเป็นการเกิดองค์ความรู้จริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากผู้ประสบการณ์ปฏิบัติมาแล้ว ทำให้ไม่ต้องนับหนึ่งเริ่มศึกษาค้นคว้า เหมือนของสนค มอ. ตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบัน  สามารถนำไปต่อยอด ปรับเปลี่ยนใช้ตามวัฒนธรรมแต่ละองค์กร ซึ่งงานที่แลกเปลี่ยนเป็นปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขก็คล้ายคลึงกันทั้งหมด คนนำเสนอก็เป็นสุข ๆๆๆมากๆๆๆๆ ได้รู้จักเพื่อนทีทำหน้าที่เหมือนกัน รู้ระบบเหมือน ๆ  ๆ กันมาแลกเปลี่ยนกัน มีความสุขอีกได้ร้องเพลงที่โปรดในตอนกลางคืน "ปูนาขาเก" นอนหลับตื่นมาตี 5 ของวันรุ่งขึ้นวันที่ 27 มค โปรดติดตามภาคที่ 3 ต่อ