วาบมาอีกอัน

ขอเอาวิธีสร้างความสุขให้ตัวเองและผู้อื่นแบบง่ายๆมาเล่าสู่กันครับ อาจเป็น หนึ่งในร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านวิธีสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้นะครับ นั่นก็คือกำลังใจครับ

กำลังใจ
              หากคุณให้ค่าของกำลังใจแล้วคุณจะเป็นคนให้เกียรติคนและเคารพคนหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าหากคุณเป็นคนเคารพและให้เกียรติผู้อื่นคุณจะเห็นคุณค่าของกำลังใจ


              กำลังใจในทัศนะของผมเป็นเฉกเช่นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งสี่ประการเลยเชียว


อาหาร    คุณจะรู้สึกอิ่มเอมโดยที่คุณมิได้ดื่มหรือขบเคี้ยวกลืนกินสิ่งใด


ยา       คุณจะรู้สึกสดชื่น กระปรี้ประเปร่า ราวกับได้กินยาบำรุงร่างกายชั้นเลิศในปัฐพี


เครื่องนุ่งห่ม    คุณจะรู้สึกอบอุ่นราวกับสวมไส่เสื้อขนมิ๊ง ท่ามกลางหิมะโปยปลาย(แม้ผมไม่เคยไส่ขนมิ๊งและไม่เคยเห็นหิมะก็ตาม ฮ่ะฮ่า)


ที่อยู่อาศัย  คุณจะรู้สึกปลอดภัยจากอารมณ์มนุษย์ที่คุคลั่งดั่งพายุ ห่าฝนและแดดผล่าวปานเผาไหม้


 เมื่อรู้เช่นนี้แล้วจะช้าอยู่ใย กำลังใจเป็นของฟรียิ่งให้ก็ยิ่งมี รีบแจกไปฟรีๆ โดยไว