ผู้เขียนจำเป็นต้องได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวบ่อยๆ  วันหนึ่งเดินทางผ่านถนนสายหนึ่ง  ได้พบข้อความที่หน่วยงานท้องถิ่น  รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ  พบข้อความที่ว่า "อุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรม  แต่เกิดจากการกระทำที่ประมาท"  ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ การเกิดอุบัติเหตุที่เคยพบเห็นมา  แล้วก็มีคำกล่าวหนึ่ง ที่เขียนไว้เตือนสติตนเอง อยากให้ผู้ที่ผ่านมาอ่านได้พึงระลึกไว้  เราจะได้ไม่ต้องโทษเวรกรรม  เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันในทางที่ไม่ดีขึ้น

อย่าได้ประมาทว่าเราจะไม่เจ็บ

อย่าได้ประมาทว่าเราจะไม่จน

อย่าได้ประมาทว่าเราจะไม่บกพร่องในหน้าที่การงาน

เพราะเหตุที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลา

เพื่อความไม่ประมาทพึงตั้งสติมั่นในที่ทั้งปวง