วันนี้ท่านผอ.ได้มาแนะนำให้สมัครสมาชิก Gotoknow  ให้กับหมวย จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป