ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "พนักงานเงินรายได้"

                     เนื่องจากได้มีคนโทรศัพท์มาที่กองการเจ้าหน้าที่ มอ.เกี่ยวกับเรื่องที่ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "พนักงานเงินรายได้" เพราะเกิดความเข้าใจผิดว่า  เมื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "พนักงานเงินรายได้" แล้ว  ก็จะมีการปรับเพิ่มค่าจ้างให้เท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

                      ซึ่งขอชี้แจงให้บุคลากรของ มอ. ให้เข้าใจตรงกัน  ดังนี้

                      1. ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "พนักงานเงินรายได้" คือ  เปลี่ยนเฉพาะชื่อเท่านั้น  ส่วนค่าจ้างยังเท่าเดิมนะจ๊ะ

                      2. พนักงานเงินรายได้  ไม่ใช่ พนักงานมหาวิทยาลัย

                       3. พนักงานมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท  คือ

                            3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) คือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ

                            3.2 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน  ซึ่งขณะนี้ มอ.ยังไม่มีการจ้างบุคลากรประเภทนี้  เนื่องจากต้องมีการแก้ไขระเบียบบางข้อ