การนำเอากระบวนการจัดการความรู้ ( KM) มาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนงานประจำภายในที่ทำงาน (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ) ก็ได้ดำเนินการไปแล้วในครั้งที่ 1 ในหัวข้อ หน่วยศึกษาดูงานในฝัน ( อ่านบันทึกเก่า ) ก็ถือว่าสำเร็จไปด้วยดี และได้นำเอา SSM มาใช้ประโยชน์ได้จริง

และสำหรับครั้งที่ 2 นี้ก็ได้ฤกษ์แล้ว คือ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภา 50 เวลาบ่ายโมงครึ่ง ในหัวข้อ โสกัน วันพฤหัส ครั้งที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภายการทำงานภายในศูนย์ฯ โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหัวข้อนี้ และให้ผมออกแบบกระบวนการกลุ่มโดยใช้เทคนิคใหม่ และผมคาดหวังว่าครั้งนี้จะลองใช้ เทคนิคการระดมสมอง เพื่อการจัดทำแผนที่ความคิด (แบบชาวบ้านนะครับ วาดเอาด้วยเมจิกสีต่างๆ) ลองผิดลองถูกดูครับ

ซึ่งครั้งหน้าอาจเป็นอินเตอร์ขึ้นโดยใช้ program mindmap ฉายโปรเจกเตอร์ใส่ผนังห้องทำงานแบบสดๆ

เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อแจให้บุคลากรได้อ่าน ทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้า ( เปิดดู )

ข้อมูลเพิ่มเติม : โสกัน เป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน มีลักษณะการจับกลุ่มกันเพื่อพูดคุย อภิปราย อย่างไม่เป็นทางการเท่าไหร่นัก ในหัวข้อ ประเด็นที่สนใจร่วมกัน

KPN