ด้วยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์กรทางการเงินในชุมชน  สู่การเป็นธนาคารชุมชน (Community  Bank) ที่มีคุณภาพ  ทำให้ต้องอ่านประวัติและความเป็นมาของ ธนาคารกรามี (Grameen)  และ มูฮัมมัด  ยูนุส (Muhaman Yunus) ผู้ที่พึ่งจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2549  เพราะธนาคารกรามีน ได้กลายเป็นธนาคารต้นแบบของธนาคารชุมชนในอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นในโลกของความเป็นจริง ทั้งยังสามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้วิถีทางทุนนิยม (Capitalism)  ภายใต้แนวความคิดของนักพัฒนาสังคม (Socialism)