ลักษณะของเมล็ด  ปาล์มแชมเปญจ์  ช่อของเมล็ดเป็นทะลาย ทะลายหนึ่งอาจมีเป็นร้อย แต่ละเมล็ดขนาดประมาณหัวแม่มือ  ภายนอกของเมล็ดเป็นเปลือกนิ่มๆ หนาประมาณ ๒-๓ ม.ม. ถัดเข้าไปเป็นเปลือกแข็งเช่นเดียวกับเมล็ดปาล์มทั่วไป  ลักษณะเมล็ดเมืออ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อน เมือแก่สีจะเข้มขึ้น เมื่อแก่จัดเปลือกจะเป็นสีเขียวอมเหลือง  สังเกตง่ายๆ เมื่อแก่จัดเมล็ดที่มีสีเขียวอมเหลืองจะเริ่มร่วงหล่นจากทะลาย  หรือหากลองเอามีดผ่าดูจะพบเปลือกชั้นในแข็ง(หรือจะเรียกว่าชั้นกะลาก็น่าจะได้) หากเมล็ดมีลักษณะดังกล่าวแสดงว่าแก่จัดพร้อมที่จะนำไปเพาะได้

ภาพเมล็ดแก่จัดเพาะเมล็ดได้แล้ว

ภาพนี้มีทั้งเมล็ดอ่อนที่อยู่ตรงกลางของภาพ  และเมล็ดแก่ที่เห็นอยู่ในเงาด้านขวามือ

การเพาะเมล็ด  ให้ใช้ขี้เถ้าแกลบผสมทรายละเอียด อัตราส่วนเท่าๆกันลาดบนพื้นให้หนาประมาณ ๔ - ๑๐ นิ้ว  ให้อยู่ในเรือนเพาะชำหรือใต้ร่มเงาไม้ที่มีแดดร่มรำไร  แล้วเอาเมล็ดเกลี่ยลงบนวัสดุเพาะให้เมล็ดห่างกันประมาณ ๒-๔ นิ้ว  กะว่าพองอกแล้วย้ายได้ง่ายๆ ไม่โดนกัน   แล้วกลบด้วยวัสดุเพาะให้หนาไม่เกิน ๑ นิ้ว  รดน้ำตามปกติ   กว่าเมล็ดจะงอก กินเวลาตั้ง 4-6 เดือน 

ภาพนี้จะเห็นต้นที่งอกออกจากวัสดุเพาะ  พร้อมที่จะโอนย้ายไปชำหรือปลูก

การชำ  เมื่อเมล็ดงอกแทงหน่อออกจากเมล็ด  ช่วงนี้รากจะไม่ยาวมาก  ให้ถอนต้นอ่อนที่ยังติดเมล็ดย้ายลงถุง ซึ่งช่วงนี้ต้นอ่อนจะอาศัยอาหารจากเมล็ด เมื่อนำไปชำจะไม่เสียหาย  ประคบประหงมไปตามปกติ เมื่อต้นโตขึ้นอาจเปลี่ยนถุงหรือกระถางให้ใหญ่ขึ้น หรือจะลงดินเลยก็ได้

ภาพนี้ต้นจริงสูง ๒ นิ้ว  อายุตั้งแต่งอกจนเท่าที่เห็นประมาณ ๖ เดือน 

การเลี้ยงให้โต  เมื่อทำตามขั้นตอนอย่างใจเย็นๆ ก็จะได้ปาล์มแชมเปญจ์สวยงามตามภาพครับ  อ้อ  แถมอีกนิดครับ  เลี้ยงปาล์มแชมเปญจ์ต้องรู้จักแต่งกาบที่แก่ทิ้งด้วยครับ   เคยมีปัญหาทิ้งไว้นานแล้วมดเข้าที่กาบแล้วไปที่ยอด  กินยอดจนเน่า  ท้ายที่สุดยอดด้วนตาย  แต่กว่าจะรู้ว่ายอดกุด กินเวลาเป็นปี  เพราะใบและกาบอื่นปกติทุกอย่าง  ดังนั้นต้องใช้ใบเลื่อยเหล็ก(ฟันละเอียด) ตัดกาบออก  อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด

ต้นนี้อายุประมาณ ๕ ปี ถ้าหาซื้อในท้องตลาดราคาไม่ต่ำกว่า 4-5 พันบาทครับ