เมื่อวานผมเขียนเรื่องแผน KM ของ CARD แผนการจัดการความรู้ CARD (1) ปฐมบทเริ่มจากวิสัยทัศน์ หลังจากที่ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทีนี้มาดูกันว่ามียุทธศาสตร์อะไรกันบ้างที่จะดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการตามแผน KM มี 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ดังนี้ครับ

  1. ยุทธศาสตร์ด้านคน
  2. ยุทธศาสตร์ด้านความรู้
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการ และ
  4. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ

แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยแผนงาน-โครงการอะไรบ้างจะนำมา ลปรร. อีกครั้งครับ

วิชิต ชาวะหา
KM for CARD., MSU.