อัดอั้นตันใจมานานแล้วกับสภาพการทำงานของทีม    คุณอำนวย คนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นคนทำงานหน้างานในพื้นที่     จากทุกหน่วยงานที่มานั่งคุยกันเมื่อมีโอกาสมาเล่าถึงประสบการณ์    การทำงาน ทั้งที่ประสบความสำเร็จและสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เหล่า บรรดาคุณอำนวยต่างก็ได้ประสบพบเห็นกันมา

           ผมบอกได้เลยครับว่า... คนตัวเล็กตัวน้อยเหล่าน้ีมี ภาระหน้าที่ มหาศาลทั้งเนื้องานของหน่วยงาน และในส่วนของงานในพื้นที่ ที่ต้องลงไปทำกับชาวบ้าน  การรับนโยบายลงไปปฏิบัติงานใน พื้นที่บางครั้งแม้งานจะออกมาดี แต่ไม่เป็นที่ถูกใจของ เจ้านาย ก็จะถูกด่าว่าเหมือนกัน หรือบางครั้งต้องถูกชาวบ้านบ่นกันสาระพัด  ต้องใช้ความอดทน ความ เพียรพยายาม ในการที่จะทำให้งาน ประสบผลสำเร็จ  ส่วนที่สำคัญที่คนหน้างานต้องการคือ การที่ต้อง ทำให้ชาวบ้านยอมรับ ให้ความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือ

           ผมนึกถึงคำในภาษาใต้ เพื่อที่ยกมาใช้เทียบเคียงกับตัวละคร  KM   ก็มานึกได้คำหนึ่งที่ใช้อุปมาสำหรับคนที่เป็นลูกน้อง หรือคนทำงานชั้นผู้น้อย หรือผู้ที่เป็นลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานจริงๆ ตามนโยบาย หรือคำสั่ง

           "ลูกผิ้ง"   คือคนที่คอยติดสอยห้อยตามเจ้านาย  เจ้านายจะ สั่งอะไรก็ต้องทำทุกอย่าง แม้บางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม  ถึงแม้ ใจไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะต้องการให้เจ้านายรัก และไว้วางใจ

           "พลไอ้ผิ้ง"  คำน้ีใช้สำหรับคนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  คนที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ หรือคนหน้างาน ซึ่งรับเอานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเมื่อทำงาน เป็นผลสำเร็จ ผลงานก็จะเกิดกับหน่วยงาน และก็ผู้บังคับบัญชา  ถ้า ผลงานออกมาดีเจ้านายก็ภูมิใจ   หรือชาวบ้านก็ชื่นชม  แต่ผู้ที่ ปฏิบัติงานจริงๆนั้นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้มีชื่อติดในทำเนียบหรอกครับ...

           "พลไอ้ผิ้ง"  มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาตนเอง  หากคน ที่เป็นผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับ และหนุนเสริม พร้อมทั้งให้ขวัญ และกำลังใจในการทำงาน ก็จะทำให้ "พลไอ้ผิ้ง"สามารถที่จะ พัฒนาตน พัฒนางาน ของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งคำสั่ง เพียงอย่างเดียว  แต่ สามารถที่จะแสดง ความคิดเห็น ใช้ความรู้ที่ มีอยู่ในตัว เสนอแนวคิด วิธีการในการทำงานในหน้าที่ให้ ประสบผลสำเร็จได้

           ไม่ว่าจะเป็น  "ลูกผิ้ง"  หรือเป็น  "พลไอ้ผิ้ง"  ในการทำงาน ของคนทั้งสองคนน้ีจะเห็นได้ว่า  ผลประโยชน์ที่ ออกมาจากการทำงาน หรือผลงานจะได้กับหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น... แต่ถ้า หากผลงานไม่เป็นที่พอใจ  "ลูกผิ้ง"  กับ  "พลไอ้ผิ้ง"  ก็รับกันไปแบบ เต็มๆ กันทั่วหน้าละครับ...

           เพราะฉะนั้น  บรรดาคุณอำนวยทั้งหลาย ก็ควรจะ ตรองดู ให้ดีนะครับ... ว่า  เราจะทำงานแบบเป็น  "ลูกผิ้ง"  หรือจะทำงาน แบบเป็น  "พลไอ้ผิ้ง"    หรือแม้แต่คุณเอื้อ ของหน่วยงานต่าง ๆ ก็ตามจะดูแลลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  แบบใหน  งานมันจึง พัฒนาไปได้ดีและประสบผลสำเร็จมากกว่ากัน  จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็น  "ลูกผิ้ง"  หรือเป็น  "พลไอ้ผิ้ง"  ที่มีการพัฒนา  ขอทุกคนจง อย่าลืมว่า... "พลไอ้ผิ้ง ก็เป็นคนมีความรู้ ความคิด และมีศักดิ์ศรี เหมือนกัน"  นะครับ...