มาต่อจากบันทึกที่แล้วอีกสัก 12 ข้อนะคะ เขาบอกว่าสำหรับ 52 สัปดาห์ของปี แต่คิดว่าเราควรจะครองธรรมทั้งหมดนี้ให้ได้มากที่สุด ในแต่ละวันของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์รอบๆตัวเรานะคะ

13. Excellence
       
ความเป็นเลิศ

  17. Friendliness
      
ความมีไมตรี

21. Honesty
        ความซื่อสัตย์สุจริต
14. Faithfulness
       
ความศรัทธาเชื่อมั่น
18. Generosity
       ความเอื้อเฟื้อ
22. Honor 
        การให้เกียรติ
15. Flexibility 
       
รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว
19. Gentleness
       ความนุ่มนวลอ่อนโยน
23. Humility
        ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
16. Forgiveness 
       
การให้อภัย
20. Helpfulness
       การช่วยเหลือเกื้อกูล
24. Idealism
        การยึดถืออุดมการณ์

แก้ไขคำว่า Faithfulness จากความซื่อสัตย์จริงใจ เป็น ความศรัทธาเชื่อมั่น จะถูกตรงกว่านะคะ ขอบคุณคุณ mitochondria ที่ทักมาค่ะ ตอนแปลทีแรกยังง่วงอยู่ค่ะ ถ้าใครคิดว่าคำไหนน่าจะไม่ใช่ทักกันมาได้นะคะ เพราะบางคำแปลยากค่ะ หาคำไทยๆที่ตรงจริงๆบางทีก็นึกไม่ออกค่ะ