อานุภาพแห่งบล็อก

 

          จากที่อาจารย์ขจิต มาเยี่ยมครูบาสุทธินันท์ที่สวนป่า  ทำให้เราชาวมหาชีวาลัยอีสาน ดีใจอย่างบอกไม่ถูก ที่พันธมิตรทางวิชาการอีกคนของเราดั้นด้นเดินทางมาจนถึงที่  พร้อมกับนำสิ่งดี ๆ มาฝากเราตั้งมากมาย และสัญญาใจให้ไว้กับชาวมหาชีวาลัยอีกหลายเรื่อง

 

          มาถึงก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นครูสอนภาษาทันที ด้วยมีกลุ่มที่หนึ่ง คือ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บุกเข้าสวนป่าดั้นด้นมาหาครูบาสุทธินันท์ เช่นเดียวกันกับอาจารย์ขจิตโดยไม่ได้นัดหมาย และได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ขจิต เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน  สร้างบรรยากาศและกระบวนการเรียนรู้ที่แฝงไปด้วยความสุขในการเรียนรู้  

           กลุ่มที่สอง คือ นักเรียนโรงเรียนเม็กดำกับคุณครูภาษาอังกฤษ ติดต่อกันผ่านบล็อก แล้วตามมาฟุตฟิตฟอไฟ กับตัวจริงเสียงจริงของอาจารย์ขจิต สุดท้ายนัดหมายจัดค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียว เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้  ประสานสัมพันธ์ เชื่อมโยง

กระบวนการเรียนการสอนสู่ภูมิภาค

 

          กลุ่มที่สาม คือนักศึกษาโข่งของพัฒนบูรณาการศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้และการเขียนบล็อก การแปลภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมแปล การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีทั้ง เพลง เกม แบบทดสอบ  ประกอบการใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

 

          จากอานุภาพแห่งบล็อก ที่นำพัฒนบูรณาการศาสตร์เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจนได้ทำให้ตัวจริงเสียงจริงอย่างอาจารย์ขจิตต้องดั้นด้นมาค้นหาให้เห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้น แถมพกพาเอาวิชาความรู้มาส่งให้เราถึงที่ พร้อมกับแบกความปรารถนาดีมาต่อยอดให้กับมหาชีวาลัยอีสาน ไปพร้อม ๆ กับเม็กดำที่รอความหวังในการจัดค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษของอาจารย์ขจิตที่ยังรออยู่เบื้องหน้า

           เกิดเป็นพันธมิตรวิชาการที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นจากใจโดยไม่มีเงื่อนไขของเงินตราเข้ามาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ทำให้เห็นกระบวนการทำงานอิงระบบของมหาชีวาลัยอีสาน ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ยิ่งใหญ่ได้เฉกเช่นที่อาจารย์ขจิตผู้ซึ่งไม่รู้้จักมักคุ้นกันเลย ไม่เคยเห็นตัวจริง แต่กลับมาเหมือนคนคุ้นเคย