เนื่องจากยา Insulin มีการเก็บที่ค่อนข้างซับซ้อน (สำหรับผู้ป่วย) คือต้องเก็บในตู้เย็นที่ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง จึงเป็นข้อแนะนำสำคัญที่เวลาเภสัชกรจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่ต้องเน้นย้ำเรื่องนี้

        ซึ่งจากหลายครั้งที่ผ่านมาของโรงพยาบาลธาตุพนมยังไม่พบว่าผู้ป่วยบ้านไม่มีตู้เย็น หรือเดินทางไกลมาก เราจึงเพียงนำยาใส่ถุงและให้ผู้ป่วยถือกลับบ้าน  แต่ในปีที่ผ่านมาที่ห้องยามีการพูดคุยหลายครั้งว่าน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านั้น เพราะเคยเห็นหลายๆโรงพยาบาลที่นี่ใช้วิธีนำกระป๋องยาเม็ดขนาดใหญ่หน่อย (เช่นกระป๋องยาพาราขององค์การเภสัชกรรมที่ใช้แล้ว) มาใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งแล้วใส่ในช่องแช่แข็งไว้ เมื่อผู้ป่วยมารับยาก็นำ insulin ใส่ไว้ในกระป๋องแล้วให้ผู้ป่วยถือกลับบ้าน

       เรื่องนี้เคยคุยกันกับเภสัชกรที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ (รพ.ชุมชนใน จ.นครพนม) เมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ที่ใช้วิธีการเดียวกัน  แต่สามารถตอบคำถามว่าใส่ไปในน้ำแข็งก็ทำให้ยาเสื่อมได้เหมือนกันถ้าเย็นจัด(แช่แข็ง)  โดยเค้าทำการทดสอบโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในกระป๋องทุกครึ่งชั่วโมง พบว่ามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2-8 องศา ได้นานถึง 3 ชั่วโมงครับ   และแต่เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายกับกลายเป็นว่ายาเปียก ก็เลยต้องใส่ยาในถุงที่เป็นถุงซิปให้เรียบร้อยก่อน จึงใส่ในกระป๋อง

        ปัจจุบันที่ห้องยาธาตุพนมก็ยังใช้วิธีการนี้เหมือนกัน แต่ไม่ทุกรายครับ (ให้เฉพาะบ้านไกล และได้ยาไปมากเกิน 1 เดือน) เพราะตามข้อมูลทางผลิตภัณฑ์ ระบุว่า Insulin สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ 1 เดือน ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยใช้ยาไม่ถึงเดือน(ผู้ป่วยฉีด insulin จะนัดเดือนละครั้ง) จึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้ แต่ต้องไม่ตากแดด หรืออยู่ในที่ร้อนๆ  นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาเราได้เปลี่ยนอุปกรณ์ฉีดให้ผู้ป่วยทุกคนเป็นแบบปากกาฉีด (Novopen)ซึ่งห้ามนำตัวปากกาใส่ตู้เย็น และขนาดยามีแค่ 3 CC ส่วนใหญ่จึงใช้หมดก่อน 1 เดือนครับ

 

ภก.เอนก  ทนงหาญ   ผู้เล่าเรื่อง