วันนี้มีการแถลงการของผู้ว่าการกฟผ. ได้ไปดูการบันทึกภาพที่ตึกผู้ว่าการโดยไปกับพี่จูและพี่แชมป์ ซึ่งในการทำงานในวันนี้ได้ใช้อุปกรณ์ดังนี้

   -กล้อง SONY BETACAM SP

   -กล้อง NIKON D100

   -ขาตั้งกล้อง VISION 10 LF

   -ไฟกล้อง X3-LIFE

   -ม้วนวีดีโอ BCT-20MA

   -ไมโครโฟน

   ในการไปถ่ายงานครั้งนี้ได้ช่วยพี่จูเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของกล้องโดยการตรวจเช็คการต่อ LINE ของไมโครโฟน ต่อเข้าในช่องLINEที่2 เพราะตั้งที่กล้องไว้แล้ว

   ช่วงบ่ายก็ทำงานของการแต่งรูปของสวนหลวงร.9 จนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 228 รูป ด้วยโปรแกรม PHOTOSHOP(ซึ่งการทำจะมาเขียนรายละเอียดในวันจันทร์นะคะ) และได้รับการแจกตารางการทำงานจากพี่ปุ๋ยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของเรา