วัลลภา11

วันศุกร์

 งานวันนี้

     เลือกภาพนิ่งจาก CD เป็นรูปเกี่ยวกับเขื่อนและโรงไฟฟ้าแล้วพี่เก่งก็ให้เลือกภาพตามหัวข้อ

   -พิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้า

   -ภาพการก่อสร้างเขื่อน

    -ภาพการขุดเจาะ

    รูปที่ได้ส่วนมากเป็นรูปพิธีเปิดเขื่อน เพราะพี่เก่งเขาต้องการเน้นรูปในหลวงทรงเปิดเขื่อนเป็นจำนวนมาก รูปที่เลือกในครั้งนี้เป็นรูปที่ถ่ายและเก็บไว้เป็น CD เวลาต้องการรูปก็เข้าไปเลือก CD ที่ห้องปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์ แล้วนำมาเลือกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง

    พอเลือกรูปได้แล้วก็สร้าง FOLDER เพื่อเก็บไว้ให้พี่เก่ง COPY ใส่ CD เพื่อส่งให้ฝ่ายผลิตสื่อทำวีดีโอต่อไป วีดีโอที่จะทำเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเผยแพร่ในกฟผ.

    วันนี้มีการแถลงการของผู้ว่าการกฟผ.ที่อาคารผู้ว่าการ ได้มีโอกาสไปดูการบันทึกเทปกับพี่จูและพี่แชมป์อุปกรณ์ที่เตรียมไปด้วย

    -กล้อง SONY BETACAM SP

    -กล้อง NIKON D100

    -ขาตั้งกล้อง VISION 10 LF

    -ไฟกล้อง X3-LIFE

    -ไมโครโฟน

    ไม่ได้ถ่ายเองนะคะเพียงแต่ช่วยจัดอุปกรณ์และตรวจดูความเรียบร้อย วันนี้ได้ทำงานเพียงเล็กน้อยเพราะว่าพี่ปุ๋ยปฐมนิเทศน์และแจกตารางการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวัลลภาความเห็น (0)