ขอให้พนักงานบริษัท Indy Freedom Comny ทุกท่าน กรุณาอัพโหลดรูปของท่านขึ้นเว็บด้วย สามารถศึกษาวิธีการทำได้ที่ช่วยเหลือ และคำถามพบบ่อย เพราะประธานบริษัทอยากเห็นหน้าทุกๆท่าน เวลาเข้าเว็บบริษัท

(ป.ล.เลือกรูปที่มั่นใจว่าสวย/หล่อที่สุดใส่เข้ามาได้เลย)

ยังรอชมด้วยความตั้งใจ

ธีรภัทร   สุดาทิศ

(ประธานบริษัท)