ธรรมะหลัก 4 ประการในการทำ KM

  ติดต่อ

    จากการประชุมคณะทำงานฝ่ายนโยบายและแผนของการจัดการความรู้ของ สมศ. เราได้ข้อสรุปว่า ในการทำ KM เรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ KM เข้าไปในวิถีการทำงานของชาว สมศ.ทุกคน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Trust) ก็เลยนึกถึงธรรมะ 4 ประการ ในการทำ KM (โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุมพอดี เลยอยากจะบอกต่อ เพื่อเวลาเราทำ KM จะได้นึกถึงธรรมะเหล่านี้ด้วย จะได้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ ลปรร.  ธรรมะ 4 ข้อนี้ได้แก่

1.ความเอื้ออาทร (Compassion)

2.ความเปิดเผย (Openness)

3.ความจริงใจ (Sincerity)

4.ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km สมศ.

หมายเลขบันทึก: 7500, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:07:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)