•             วันนี้ได้รับการรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากมหาชีวาลัยอีสานเป็นระยะ
  •  รู้สึกเสียดายโอกาสทอง แต่ยังมีความหวังหลังจากที่ได้รับการตอบรับจากอ.ขจิต ว่าจะมาเสริมกำลังใจให้ครูภาษาอังกฤษที่เม็กดำและมาสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนบ้านนอก ที่ได้รับการสอนจากครูที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษงูงูปลาๆ(แต่มีใจรักในวิชาภาษาอังกฤษ)
  • ขอบคุณท่านครูบา
  • ขอบคุณเม็กดำ 1
  • ขอบคุณก้านแสดและครูนัฐ
  • ขอบใจบุ๋มและนุช(ตัวแทนนักเรียน)
  • และขอบคุณพลขับ(สมรภูมิ)