ผมมีเรื่องเกี่ยวกับ การลงภาพครั้งละหลายๆ ภาพ ที่ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ ที่อยากจะ Share ให้อ่านครับ     ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเขียนบันทึกและลงภาพ ใน GotoKnow  ซึ่งได้รวมรวมมานำเสนออีกครั้งหนึ่ง

        ต้นฉบับมี ๒ แบบ นะครับ

 1. ต้นฉบับที่เป็นข้อเขียน  เราเตรียมต้นฉบับที่หน้างานเลย..(อาจเป็นลายมือ) แล้วนำมาพิมพ์ใน (Word) Notepad..(ส่วนนี้มีผู้อื่นแนะนำไว้แล้ว)  เรา save ไว้ใน Notepad เพื่อป้องกันเวลาเราเขียนสดใน GotoKnow แล้วมีเหตุให้ตีพิมพ์ไม่ได้..ข้อมูลจะได้ไม่หายครับ
 2. ต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ ตรงนี้สำคัญครับ..เราต้องฝึกหัดถ่ายภาพเอาไว้..แบบไม่ต้องมาใช้โปรแกรมตกแต่งหรือตัดภาพเลย

          เรื่องลงบันทึกจากต้นฉบับที่เป็นข้อเขียนไม่ค่อยจะมีปัญหาครับ..แต่ต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ จะลงภาพอย่างไรให้รวดเร็ว

          สมมุติเราต้องการลงภาพในบันทึกสัก ๔๐ ภาพ...และต้องการให้แต่ละแถวมีภาพ ๒ ภาพ (ทั้งหมดก็มีประมาณ ๒๐ แถว) เราทำตามขึ้นตอนตามนี้ครับ (ภาพควรมีลักษณะเดียวกันคือ เป็นแนวนอนทั้งหมด)

 1. เปิดโปรแกรม ACDsee
 2. Select ภาพที่ต้องการ...เลือกคำสั่ง resize
 3. resize ภาพ ให้ได้ขนาด 256x192 ทุกภาพจำนวน ๔๐ ภาพ
 4. rename ชื่อใหม่ให้มีความหมายเข้าใจง่าย เช่น Mobile9-001 วิธีที่เร็วคือ เรา rename ในชื่อที่หนึ่งแล้ว..copy ชื่อแรก ไปแทนที่ชื่อที่สอง แล้วเปลี่ยนเลขเฉพาะตัวท้าย..ภาพของเราก็จะเรียงลำดับไป
 5. เปิดไฟล์อัลบั้ม...Upload ภาพขึ้นทีละภาพ รบกวนเปิดครั้งละสองหน้าต่าง...หน้าต่างหนึ่งขึ้นภาพที่หนึ่ง, หน้าต่างที่สองขึ้นภาพที่สอง...ทำสลับกันไป
 6. ตรงรายละเอียดของภาพ...เราพิมพ์ไว้ที่ Notepad แล้ว copy ข้อความ มา Paste ลง..ช่องรายละเอียดของภาพ เหมือนกันทุกภาพ
 7. ตรง ป้าย (คำหลัก) ของ File Album เราพิมพ์เหมือนกัน...พอเราใส่อักษรตัวหน้า...ตัวที่เหลือตามมา (เป็นคำสั่งที่อยู่ในเครื่องของเราครับ)
 8. ต่อไปเราก็ลง Text ในบันทึก save ไว้ก่อน
 9. แล้วเราก็ลงภาพ...ถ้าจะให้ภาพอยู่ตรงกลางบันทึก..เราก็สร้างตารางให้มี ๒ Column. และมี ๒๐ แถว (row) Function ตารางอยู่ในแถบเครื่องมือ แถวที่สามตามภาพและ Link 
 10. เปิด ๒ หน้าต่าง..หน้าต่างหนึ่งเป็นบันทึก (Post) หน้าต่างหนึ่งเป็นไฟล์อัลบั้ม..
 11. Load ภาพขึ้นมา ที่ไฟล์อัลบั้ม copy URL มาทั้งหมด
 12. ที่หน้าต่าง Post เอา cursor ไปชี้ที่ช่องตาราง แล้วเปิดรูปต้นไม้ Paste URL ใน Image URL แล้ว กดปุ่ม Insert เราก็จะได้   ที่ต้องการทีละภาพ..ทำเช่นนี้จนครบ ๔๐ ภาพ

          ภาพจะอยู่ในตารางใส ๒ ภาพต่อหนึ่งแถว (๒ ภาพต่อกันมีความยาว 512 จะพอดีกับบันทึกของเรา) จำนวน ๒๐ แถวครับ

         ถ้าทำคล่องๆ หนึ่งบันทึก ๔๐ ภาพ ไม่น่าจะเกิน ๑ ชั่วโมงครับ..ใครทำได้..มาลองแชร์กันบ้างครับ..

BeeMan

BeeMan