ชื่อ: อาจารย์ศุภลักษณ์ มหิดล
อีเมล: supalakpop(@)hotmail.com
ชื่อเรื่อง: ขอปรึกษาประชาสัมพันธ์งานวิชาการกิจกรรมบำบัด

เนื้อความ:
สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์จันทวรรณ

ผมขอรบกวนปรึกษาอาจารย์ว่าพอจะประชาสัมพันธ์งานวิชาการเพื่อประชาชนสองกลุ่มผ่านทาง GOtoKnow ได้ไหมครับ หรือมีแนวทางประชาสัมพันธ์อย่างไรเพิ่มเติมใน Website ครับ

งานกลุ่มแรก คือ ประชุมวิชาการเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ต่างๆ รบกวนดูรายละเอียดที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/ot/

งานกลุ่มที่สอง (ฟรี) เพื่อถวายในหลวงของเรา คือความรู้สู่ประชาชนที่สนใจเรื่องเด็กออทิสติก อัมพาต ปวดหลัง และอื่นๆ
รบกวนดูรายละเอียดที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/ot/home.html โดย scroll down ลงไปที่ใบประกาศ

ขอความพระคุณมาล่วงหน้าครับ

ด้วยความนับถือ
Ajarn Supalak (POP)