หวังดี ชี้ทางบ่ถูก

 เรื่องตลกที่สอง สมองคนเดินทาง และความหวังดีจากเจ้าหน้าที่สนามบิน หลังจากที่เราผ่าฟันอุปสรรคเรื่องรถ และ นอนพักกันประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง เราก็ออกเดินทางไปเช็คอินเคาน์เตอร์ Chiana AirLine ตั้งแต่ ๖.๓๐ น. หลังจากได้ตั๋ว เราต้องไปที่ Gate G2 พอเดินทางเข้าไปใน Depature Hall สายตามองเห็นแล้ว G2 ต้องไปทางขวา แต่เจ้าหน้าที่ที่ยืนแถวๆนั้นบอกเราให้ไปทางซ้าย ด้วยความที่เชื่อใน"สิ่งที่เห็น มากกว่าฟังเขาเล่าว่า"

 ทีมเราตัดสินใจไปตามทางลูกศรชี้ทาง ปรากฏว่า "ถูกต้อง ครับ"

 หากเชื่อตามที่เขาบอก ก็คงไม่ได้ขึ้นเครื่องครับ

 เสมือนหนึ่งการนำการจัดการความรู้มาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฟังเขาบอก เชื่อที่เขาพูด อาจจะหลงทาง ทำเองครับ Action learning เลยครับ หาทิศทางองค์กรให้เจอ หาเกลอพากันเดินไปข้างหน้า ร่วมกู่สร้างสิ่งใหม่ๆครับ

JJ2007