เมื่อวานดูรายการไอคอน (ปรากฏการณ์คน)..ของสัญญา คุณากรณ์..ได้สัมภาษณ์ คุณมีชัย วีระไวทยะ.(นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน).ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่อง

   เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ ..ทางสมาคม..ของคุณมีชัย..ได้ตั้งโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอลำปลายมาศ) สำหรับแด็กด้อยโอกาส..เข้าใจว่าเปิดมาแล้วประมาณ ๓ ปี..รับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลเข้ามาเลย..แล้วค่อยขยายห้องตามไปทีละชั้น..ห้องหนึ่งไม่เกิน ๓๐ คน..

   ที่น่าสนใจคือ ที่โรงเรียนของแกนี้เน้น..Learn มากกว่า teach.ครับ

   คือส่วนใหญ่เป็นการเรียนนอกห้อง...เด็กส่วนใหญ่สนใจเรื่องอะไร ก็จะพาไปดูสิ่งนั้น..สนใจทำอะไรก็จะหามาสอนกันเลย (แต่ผมคิดว่าคงต้องมีกรอบอยู่บ้างว่า..เรื่องนี้เหมาะสมกับเด็กวัยไหน)

   ยกตัวอย่างเช่นเด็กสนใจเรื่องสุนัข..เขาก็จะให้เด็กตั้งคำถามเกี่ยวกับสุนัขไว้ก่อน..เสร็จแล้วก็จะพาไปดูกันเลย..ไปสัมผัสของจริง..(ผมคงเล่าได้แบบยังไม่เห็นของจริง..แต่โรงเรียนแบบนี้เหมือนโรงเรียนในฝันเลย)

   ที่นี่ ยังมีภาคบังคับว่า ผู้ปกครองต้องมาเรียนกับเด็กด้วย..ต้องมาช่วยโรงเรียนในด้านการเรียน-การสอน..(เรียกว่าห้องหนึ่งมีนักเรียน 90 คนเลย)

   รายละเอียดคงต้องค้นหาต่อไปครับ...นำมาเล่าพอเป็นอาหารกระตุ้นสมอง (digest)

BeeMan

BeeMan