การดูแลกรณีผู้ป่วยมี ความวิตกกังวลสูง   

ผู้ป่วยส่วนมากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและการรักษา   กลัวโรคกลับเป็นซ้ำ  กลัวไม่หาย  กลัวตาย ทุกครั้งที่มารับยาเคมีบำบัด    กลัวภาวะแทรกซ้อนของยาเคมีบำบัดอย่างรุนแรง

ฉันในฐานะพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยก่อนได้รับยาเคมีบำบัด

นกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน  เช่น ผู้ป่วยที่ปัญหาในการปรับตัวต่อโรคและการรักษา  กลัวผลข้างเคียงจากการรับยาเคมีบำบัดอย่างรุนแรง  ผู้ป่วยจะรู้สึกกระวนกระวายจนไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดได้ครบ

พยาบาลที่หอผู้ป่วยจะแจ้งและขอคำปรึกษาฉัน  

ฉันจะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วยและครอบครัวรวมทั้งเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับยาเคมีบำบัดได้ 

ฉันจะใช้วิธีให้ผู้ป่วยที่ปรับตัวได้ดีมานั่งพูดคุยด้วย

 และให้ความรู้เรื่องยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับ ผลข้างเคียงของยาและวิธีป้องกันอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย

วมทั้งประสานกับแพทย์เจ้าของไข้ ในการรักษาเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนให้ยาเคมีบำบัด

ฉันจะสอนเทคนิคผ่อนคลาย (Relaxation)

หรือการทำสมาธิ (Meditation)

ผู้ ป่วยบางคนจะให้ฟังดนตรีบำบัด (Music therapy)

ในหอผู้ป่วยจะจัดให้มีมุมการบำบัดด้วยกลิ่น (Aromatherapy) ให้ผู้ป่วยสามารถลดความวิตกกังวลได้

ากผลการวิจัยพบว่า   การบำบัดด้วยกลิ่น สามารถลดความกลัว ความวิตกกังวลและควบคุมอาการของโรค กลิ่นยูคาลิปตัส ช่วยให้หายใจปลอดโปร่ง กำจัดแบคทีเรีย ทำให้ปอดทำงานดีขึ้น กลิ่นคาโมมาย ช่วยลดอาการผมร่วง โดยใช้นวดหนังศีรษะ ช่วยลดความเครียด ทำให้มองโลกในแง่ดี   กลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยผ่อนคลาย กระตุ้นอารมณ์ ทำให้หลับสบาย

จากการสำรวจกลิ่นผู้ป่วยชอบ

น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส 

มะกรูด  ในหอผู้ป่วยมีการจัดให้มีมะกรูดหั่นเป็นแว่นวางไว้ในห้องน้ำผู้ป่วยและมุมการบำบัดด้วยกลิ่นจะใช้กลิ่นยูคาลิปตัสหรือกลิ่นลาเวนเดอร์   

นอกจากนี้ฉันจะใช้วิธีปรับทัศนคติของผู้ป่วยที่มีต่อยาเคมีบำบัดในเชิงบวก

ขณะให้ยาเคมีบำบัดให้ผู้ป่วยบอกตนเองให้สงบ ( Claming self-talk)

และคิดว่ายาเคมีบำบัดกำลังไปช่วยกำจัดเนื้อร้ายที่อยู่ในร่างกาย 

ผู้ป่วยจะลดความวิตกขณะรับยาเคมีบำบัด  อาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดเกิดขึ้นน้อยและสามารถรับยาเคมีบำบัดได้จนครบ Course