วันนนี้ ดิฉันนั่งอ่านงาน หลายๆ ชิ้น พอสมควร สลับกับการเล่นอินเทอร์เน็ต ไปเจอ คำว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะมันเป็นเหมือนแนวทางให้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไร และผู้สอนก็มีกรอบ มีแนวทางในการเดินไปข้างหน้า

แต่สิ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดวันนี้คือ อยากทราบแนวคิดของ นักวิชาการ นักพัฒนา นักการศึกษา และอีกหลายๆ นัก รวมถึงนักอ่านบันทึก gotoknow ทุกท่าน ช่วยขยายความ หรือ ให้นิยามกันหน่อยว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเกษตรรายย่อยในยุคปัจจุบัน ในทัศนะของท่าน  ควรเป็นอย่างไร ประกอบด้วยอะไร

ช่วยหน่อยนะคะ จะได้เอาไปขยายความต่อไป

ขอบพระคุณทุกๆ ท่านนะคะ

กัลยา มิขะมา