สิ่งที่เราเห็น อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาด เพราะการมองเห็นของเราแต่ละคนผ่านการปรุงแต่งจากกรอบที่เราสั่งสมประสบการณ์ในแต่ละคน ขอให้ดูภาพแล้วมองให้ลึกและเห็น จะเห็นมุมมองที่แตกต่างๆ ดังนั้นในชีวิตจริง ความจริงของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันในสภาวะแวดล้อมต่างกัน

Illusion1

  

 

และอีกภาพ