การใช้อินเตอร์เน็ต ของโรงเรียนมีปัญหามากในช่วงนี้ เดี๋ยวใช้ได้ เดี๋ยวใช้ไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เผอิญวันนี้ สามารถใช้งานได้ พอเปิดเข้ามาก็เจอ ข่าวสารของคณะวิจัย โดยท่าน ดร.สุวัฒน์ และท่านอาจารย์ทัศนีย์ มีโครงการออกเยี่ยมชมกิจกรรมของเพื่อนร่วมโครงการวิจัย จะมาเยี่ยมพวกเราชาวนครสวรรค์ ตามตาราง ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งก็เป็นเวลาที่ไม่นานนัก ทีมงาน Km ของเราก็จะ คอยต้อนรับครับผม