บันทึกไว้สอนตน

 

1 . ในการทานอาหารทุกครั้งถ้าทำได้ควรตั้งใจเคี้ยวเพื่อรับรู้รสอาหารอย่างแท้จริง

 

2 .  การที่เรามีขวานไม่เคยตัดฟันกิ่งไม้เลยนั้น  จะพิสุจน์ความคมของขวานได้อย่างไร

 

3 .  เมื่อฤดูร้อนมาเยือนเราจึงรู้ความอดทนของอูฐ  ทำนองเดียวกันกับการรู้จักนิสัยของเพื่อนร่วมงาน

 

4 .  ในความผิดของผู้อื่นเราควรรู้จักให้อภัย  แต่ในความผิดของตนเองนั้นไม่ควรได้รับการอภัยเลย

 

5 .  คำว่าคุณธรรมนั้นถือว่าเป็นนายของความสามารถ  และความสามารถนั้นก็คือเป็นทาสของคุณธรรมนั้นเอง

6 .  เป็นธรรมดาว่า  นกกระจอกและนกอีแอ่นที่บินหาอาหารอยู่ในระดับต่ำนั้น  ไฉนเลยจะรู้ถึงอุดมการณ์หรือสายตาอันยาวไกลของพญาเหยี่ยว

 

7 .  ในการตั้งปณิธานนั้น  เราควรตั้งสูงกว่าบุคคลธรรมดาหนึ่งก้าว  แต่ในการจัดการกับปัญหานั้น  จะต้องถ่อยออกหนึ่งก้าวเสมอ

 

8 .  ในการจัดการกับปัญหานั้น  จะต้องหาทางออกให้เจอก่อน  ในการพูดจาจะต้องเว้นวรรคความหมายครอบคลุมที่จำกัดไม่ใช่ว่าทำสิบก็บอกทั้งสิบเลย

 

9 .  เป็นธรรมดาอยู่เอง  คันธนูเมื่อเราง้างจนสุดก็จะหัก  แม้พระจันทร์เมื่อเต็มดวงแล้วก็จะแหว่งนั้นเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi