• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

นิกายของศาสนาพุทธ

  นิกายของศาสนาพุทธ  

นิกายของศาสนาพุทธ

 นิกายของศาสนาพุทธแบ่งได้  2  นิกายใหญ่      นิกายเถรวาท       เป็นนิกายที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า    ตามที่มีการสังคายนาครั้งแรก      ซึ่งมีพระมหากัสปะเถระเป็นประธาน  ไม่มีการแก้ไขพระธรรม-วินัย  ใช้ภาษามคธ (ภาษาบาลี)     จารึกพระไตรปิฎก  มี จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติ   อยู่ที่การบรรลุนิพพาน  โดยการปฏิบัติตามไตรสิกขา (ศีล   สมาธิ  ปัญญา)    มีผู้นับถือมากในประเทศไทย พม่า ศรีลังกา กัมพูชา และลาวนิกายนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก   คือ  หินยาน (ยานอันแคบ  เล็ก)   สถวีรวาท (วาทของพระเถระ)   ทักษิณนิกาย(นิกายฝ่ายใต้)     นิกายมหายาน      เป็นนิกายที่ถือตามพุทธานุญาต ที่ให้ดัดแปลงแก้ไขสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้  นิกายนี้จึงได้ดัดแปลงแก้ไขพระธรรมวินัยตามกาลเทศะได้     ใช้ภาษาสันสฤตจารึกพระไตรปิฎก      มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์  เพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า โดยการปฏิบัติตามหลักบารมี 10   (ทาน  ศีล   เนกขัมมะ   ปัญญา   วิริยะ   ขันติ   สัจจะ   อธิษฐาน   เมตตา   อุเบกขา)    มีผู้นับถือมากในประเทศจีน   เกาหลี    ญี่ปุ่น   ทิเบต   มองโกเลีย  และเวียดนาม  นิกายนี้มี…..ชื่อเรียกอย่างอื่นอีก   คือ   อาจริยวาท  (วาทะของอาจารย์)  มหาสังฆิกะ(คณะใหญ่)   อุตรนิกาย (นิกายฝ่ายเหนือ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): นิกายของศาสนาพุทธ 
  หมายเลขบันทึก: 74297
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 10
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (10)

น่ารู้ครับ เพิ่งได้รู้ครับ ขอบคุณครับ

ดีค่ะ

ขอบคุณคุณครูมากคะที่ให้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ ถ้าไม่ได้คุณครูหนูไม่มีงานส่งแน่ๆเลยคะ

ขอบคุณมากค่ะ

กำลังทำการบ้านเรื่องนี้อยู่ค่ะ

ถึงมิงจะทำ ช่วยทำให้มีระเบีบหน่อยได้ป๊ะ

อ่านยังกะหนอน

งง อ่าน ไม่ออก เรียงดีๆๆๆ หน่อย นะครับ

อ่านไม่รู้เรื่องเลยอะยังกะอ่านภาษาเกาหลีน่ะเเต่ขอบคุณที่ให้ความรู้พอสมควร( ไม่มากน่ะ )

ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้นี้ ถ้าไม่มีข้อมูลนี้หนูคงไม่มีการบ้านส่งครูแน่เลยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณมากคัฟที่ให้ความรู้ คัฟ *-*

สวัสดีครับ

นิกายใหญ่ๆตอนนี้ น่าจะมีทั้ง หินยาน มหายาน และ วัชรยาน นะครับ

วัชรยานเป็นนิกายที่น่าศึกษาและกำลังเติบใหญ่ในซีกโลกตะวันตกนะครับ