หน้าที่ของคนไทย

เมธี
หน้าที่ของคนไทย
            รัฐบาลอยากให้คนไทยรักประเทศชาติ มีชาตินิยม จึงได้ส่งเสริมให้มีการประดับธงชาติ และอนุญาตให้ใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องขออนุญาตบ้างในบางกรณี   แต่เห็นจะปลุกฝังคนไทยสมัยนี้ยาก           เพราะเด็กไทยสมัยนี้เรียนประวัติศาสตร์น้อยประการหนึ่ง   ประการสอง ลืมตาอ้าปากขึ้นมาแต่ละวัน ก็เห็นแต่นักการเมืองและข้าราชการโกงกินประเทศชาติกันอย่างหวานมัน           ยังจำได้ว่าตอนเมื่อเป็นเด็ก ก็ราวๆ .. 2505  เป็นต้นมา ตื่นมาทุกเช้าจะได้ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่ง-ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเพลงเกี่ยวกับประเทศชาติ      เพราะถือว่าบทเพลงเป็นสิ่งที่ปลูกฝังความรักชาติให้จำได้ง่ายที่สุด           ความรักชาติเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีคุณธรรมล้ำเลิศบุคคลที่มีความรักชาติย่อมมีพลังที่ยิ่งใหญ่ในตนเอง   มีความองอาจสง่างาม คนรักชาติย่อมรักษาความเป็นเอกของชาติไว้  4  ประการ

1)   เอกราช    คือ  รักและพิทักษ์ผืนแผ่นดิน ด้วยความสำนึกว่าบรรพชนได้สร้างดินแดน อาณาจักรให้เราได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข สละเลือดและชีวิตมานับไม่ถ้วน เราจึงมีหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินด้วยชีวิต

2)   เอกลักษณ์      บรรพชนเมื่อสร้างชาติแล้ว สร้างเอกลักษณ์อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความแตกต่างจากชนชาติอื่น  เอกลักษณ์มีทั้งที่เป็นส่วนกลางและภูมิภาค   รวมแล้วก็คือ  ศาสนา  ภาษา  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  อย่างนี้เรียกว่า  ลวดลายไทย

3)  เอกภาพ     คนไทยมีเอกภาพคือ ความสามัคคี โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ มีศาสนาเข้าช่วยเสริมการปกครอง   ผู้นำศาสนาสร้างความเป็นเอกภาพต่อศาสนิกของตน แล้วถวายแด่พระมหากษัตริย์ 4)  เอกสิทธิ์      คนไทยมีเอกสิทธิ์ในทรัพยากรของประเทศไทย ซึ่งสามารถใช้รวมกันได้ และหวงไว้เพื่อลูกหลาน สร้างสรรค์เป็นตำรับตำราไว้ให้ลูกหลาน   เช่น   ตำรายา    ตำราการนวด   ฯลฯ        คนไทยทั้งหลายคงไม่ต้องรอให้ใครมาขอให้เรารักชาติ   และอย่าเอาพฤติกรรมของผู้ใหญ่โกงชาติ ขายชาติมาบั่นทอนปณิธานของเราเลย   เพราะ มีคนสละชาติเพื่อชีพอยู่มาก   พวกเราจึงต้องสละชีพเพื่อชาติ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#หน้าที่ของคนไทย

หมายเลขบันทึก: 74296, เขียน: 25 Jan 2007 @ 10:21 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

...
IP: xxx.157.178.44
เขียนเมื่อ 

.....