เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งออกจากลิฟท์ชั้น B เจอคนรู้จักเขาถามว่า "ไปไหน" ตอบว่า "ไปตลาดนัด" คำตอบนี้ถาหากว่าเป็นชาวคณะแพทย์ก็จะรู้จักกันดี แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็คงจะงงอยู่เหมือนกัน  ไปซื้อของขายผักกันหรือ!

       คำว่า "ตลาดนัด" เป็นสถานที่ ที่มีการรับ-ส่งเอกสารกันระหว่างหน่วยงาน ภาควิชาฯต่าง ๆ ของคณะแพทย์จะอยู่ทางด้านหลังของอาคารบริหาร ซึ่งเป็นการนัดพบกันเพื่อที่จะส่งเอกสาร จากหน่วยงานหนึ่งไปหน่วยงานหนึ่ง หรือหน่วยงานหนึ่งไปอีกภาควิชาหนึ่ง หรือส่งให้กับคณะเพื่อที่จะส่งให้กับคณะอื่น ๆ อีกต่อไป ทั้งนี้รวมถึงจดหมายและพัสดุที่จะต้องส่งไปไปรษณีย์เราก็จะส่งกันที่นี่

       การกำหนดเวลาของตลาดนัดซึ่งได้ยึดถือปฎิบัติกันมาตลอดและยาวนานแล้วมีอยู่ 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย

                           ช่วงเช้าเวลา 10.30 น.-11.00 น.

                           ช่วงบ่ายเวลา 14.30 น.-15.00 น.

       เราจะใช้คำว่าเวลาประมาณ เพราะตลาดเราก็ "วาย" เร็ว บางวันก็ช้าไปสักนิดไม่แน่นอน แล้วแต่ความรีบร้อนหรือภาระกิจของแต่ละคน  ตลาดนัดจะวายเร็วหรือวายช้าแต่อย่าให้เอกสาร "หาย" ที่ตลาดนัดก็แล้วกันครับ