"พัฒนบูรณาการ" เป็นคำที่ ไม่ถึงกับใหม่ แต่ก็มีคน สนใจมาก  ถ้าเราตามไปดูความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 จะพบว่า  พัฒน  หมายถึง ความเจริญ ,  บูรณาการ   หมายถึง การนำเอาส่วนย่อยที่แยกกัน มารวมเป็นอันเดียวกัน...

              รวมความแล้ว พัฒนบูรณาการ  น่าจะหมายถึง  ความเจริญงอกงามที่ เกิดจาก การนำเอาส่วนย่อยที่แยกกันอยู่ มารวมกันเข้า เป็นอันเดียวกัน

              นั่นเป็นความหมายของ พัฒนบูรณาการ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แต่ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพัฒนบูรณาการศาสตร์ ฉบับมหาชีวาลัยอีสาน ที่มี ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน และครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพทธิ์ ที่ปัจจุบันดูแลนักศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก อยู่ ราว 24 คน  และนักศึกษาปริญญาตรี อีกราว800คน

  • แล้วหลักสูตร นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร..ครับ
  • นักศึกษาเรียนกันอย่างไร ..ที่บอกว่าไม่ใด้นั่งเรียนในห้องเหมือนคนอื่น แต่ทำวิจัยเพียงอย่างเดียวเป็นประการใดครับ  

                             Dscf7081      Dscf7079

              วันนี้ที่ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์ มีการนัดพบกัน ของเรา เหล่าพัฒนบูรณาการศาสตร์ ของคณาจารย์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน  ดร.สุทธิดา  แจ่มใส   ดร.ฐิติพล  ภักดีวานิช   ส่วนนักศึกษารุ่นพี่ นำโดย  พี่ วิทยา  เจียรพันธุ์  ผอ. ศูนย์วิจัย  ธกส. สำนักงานใหญ่  ที่มาพร้อมกับการ  จุดประกายหัวใจ ด้วยการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย หนี้สิน   ซึ่งได้รับทุนจาก สกว. ซึ่งก็ทำให้รุ่นน้องๆ   ดวงตาเบิกกว้าง สมองโลดแล่น ทุกคนนั่งนึก และมองวาดภาพ โจทย์ และงานวิจัยของตัวอง ไปพร้อมกับฟังการนำเสนอสลับกับคำถามและ ข้อคิดเห็น ของ อ.อภิชัยไปเรื่อยๆ

              จริงๆแล้ว ปรัชญาของหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์  คงจะไม่ไกลไปกว่า ความหมายของ พจนานุกรมมากนัก

              แต่หัวใจของหลักสูตร มุ่งเน้น ไปเพื่อ การรวมตัวกันทั้ง อาจารย์ และนักศึกษา เข้ามาเป็น ชุมชนวิชาการ ที่ขยับก้าวของเกลียวความรู้ ด้วยงานวิจัยของนักศึกษา ที่มีหลากหลาย แยกย่อยตามความสนใจของแต่ละคน

  • ถามว่า แล้วบูรณาการอะไร   กับไคร
  • ตอบ  ทุกเรื่องของงานวิจัยของนักศึกษา  ประกอบกันเป็นชุดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงสอดประสานกันอย่างกลมกลืน และสุดท้ายก็ลงข้อสรุป ในแต่ละประเด็นว่า  ชาวบ้านจะอยู่ในท้องถิ่นตามแนวคิดความพอเพียง ได้อย่างไร
  • ถามว่า  แล้วนักศึกษา แต่ละคน จะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องของตัวเอง ไปสอดคล้องกับเพื่อน
  • ตอบ  รู้ด้วยการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกครั้ง เมื่อมีนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง นำเสนอความก้าวหน้า และทุกคนต้องตรวจสอบ ซักถาม เองว่าของเราไปเกี่ยวกับคนอื่นอย่างไร

                  ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไป เตะตา ต้องใจ ท่านผู้เยี่ยมยุทธ เจ้าของสำนัก หรือไม่......อย่างไรน้อ ครับ