วันนี้ได้จัดทำห้องภาษาไทยใหม่ เด็กๆชอบมากเลยเพราะได้นั่งเรียน นอนเรียน และบรรยากาศสนุกสนาน เพราะฉะนั้นในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนับว่ามีความสำคัญมาก เด็กจะได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่