กรมอนามัย ... กรมสร้างสุขภาพ

"เรามีของดีอยู่ในมือ ที่จะนำไปทำคุณูปการแก่บ้านเมืองของเรา ... เราต้องนำความรู้ไปสู่การพัฒนาในเรื่องที่เราถนัด เพื่อสร้างสุขภาพแก่ประชาชน"

 

สืบเนื่องจากบันทึก Six Keys Function ที่ ครูนงเมืองคอน และคุณwatt ได้ฝากการบ้านไว้ ให้ช่วยขยายความเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ  

วันนี้ 24 มค. ณ รร.ริชมอนด์ ก็ถึงวาระที่ท่านอธิบดีกรมอนามัย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ได้มอบนโยบายกรมฯ ปี 2550 สู่ชาวกรมอนามัยค่ะ

ท่านได้ให้นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในหลายๆ เรื่อง อาทิ

 • ปี 2550 เป็นปีที่เริ่มต้นของแผนฯ 10 ... มุ่งพัฒนาคุณภาพของคน / ศักยภาพของชุมชน
 • เป้าหมาย "สังคมอยู่เย็นเป็นสุข"
 • สุขภาพเป็นฐานที่สำคัญ ที่จะพัฒนาคุณภาพของสังคม ... สู่สังคมไทยที่มีศักยภาพ จากสุขภาพดี
 • การมุ่งพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นระบบสุขภาพที่พอเพียง (ไม่ฟุ้งเฟ้อ)
 • พร้อมให้คติดีดี ว่า "เรามีของดีอยู่ในมือ ที่จะนำไปทำคุณูปการแก่บ้านเมืองของเรา ... เราต้องนำความรู้ไปสู่การพัฒนาในเรื่องที่เราถนัด เพื่อสร้างสุขภาพแก่ประชาชน" 

และท่านได้ให้ 6 Keys Function เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลข่าวสาร ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด ก็คือ

 1. การเฝ้าระวัง (Surveillance) ... การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ สถานะสุขภาพ สภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบ ก่อนที่จะใส่ Intervention
 2. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ... เพื่อการได้มาซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ Intervention ต่างๆ ที่จะไปตอบสนองการแก้ปัญหา
 3. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ... การตามไปดูว่าส่วนใดของการดำเนินการส่งผลอย่างไร ครอบคลุมเป้าหมายอย่างไร หรือพื้นที่เป็นอย่างไร
 4. การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) ... ดูว่า ประชาชนต้องได้รับบริการอะไรบ้าง ทั้งคุณภาพ ขนาด และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยบริการ
 5. การสนับสนุนภาคีเครือข่าย (Provider Support) ... การส่งต่อข้อมูล สำหรับมาตรฐานของการบริการต่างๆ
 6. การประสานความร่วมมือ กับแหล่งทุน (Funder Alliance) ... พันธมิตรกับผู้ถือเงิน เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนร่วมกัน

นี่ก็คือ นโยบาย เพื่อการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนละค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#นโยบาย#2550#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข#นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

หมายเลขบันทึก: 74241, เขียน: 24 Jan 2007 @ 22:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอบคุณ คุณ"เพื่อนร่วมทาง"ค่ะ

 • ทำให้ทราบทิศทางปี 50ชัดเจนค่ะ
ตามมาอ่านแล้วครับ ก็พอเข้าใจบ้างเล็กน้อย แต่ละ Key คงมีรายละเอียดที่คนในจะได้ช่วยกันอธิบายต่อไปอีกนะครับ กุญแจทั้งหก ผมมองว่าน่าสนใจศึกษามาก มองงานอย่างครอบคลุมและครบกระบวนงาน นำประสบการณ์ที่ทำได้ดีแล้วมาต่อยอดทำต่อเนื่อง แปลเป็นภาษาง่ายๆอย่างนี้อ่านแล้วเป็นช่องทางให้ [email protected] ได้ง่ายขึ้นครับ ขอบพระคุณนะครับ