โรงเรียนของเขา คือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่คนอื่น ทำมาแล้ว เป็นครูของเรา

โรงเรียนของเรา   คือการลงมือทำ แล้วเรียนรู้จากการทำงานของเรา

โรงเรียนของเขา ทำให้เราไม่ตกหลุมพลาง ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น เร็วขึ้น  

โรงเรียนของเรา ทำให้เราเป็นคนเก่ง   ทำให้เรามีทักษะ

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องว่ายน้ำ และเดินด้วยตัวเราเองอยู่ดี ไม่มีใครเดินแทนเราได้

ถ้าอยากรู้ว่า การเยี่ยมบ้านมีประโยชน์อย่างไร  ก็ต้องลองไปเยี่ยมบ้านดู

ถ้าอยากรู้ว่า การดูแลแบบองค์รวม  การมีหัวใจเป็นมนุษย์ ได้ผลดีอย่างไร ก็ต้องลองพยายามทำดู