ความเห็น 144551

กรมอนามัย ... กรมสร้างสุขภาพ

เขียนเมื่อ 
ตามมาอ่านแล้วครับ ก็พอเข้าใจบ้างเล็กน้อย แต่ละ Key คงมีรายละเอียดที่คนในจะได้ช่วยกันอธิบายต่อไปอีกนะครับ กุญแจทั้งหก ผมมองว่าน่าสนใจศึกษามาก มองงานอย่างครอบคลุมและครบกระบวนงาน นำประสบการณ์ที่ทำได้ดีแล้วมาต่อยอดทำต่อเนื่อง แปลเป็นภาษาง่ายๆอย่างนี้อ่านแล้วเป็นช่องทางให้ [email protected] ได้ง่ายขึ้นครับ ขอบพระคุณนะครับ