ทบทวนงานประจำ 17. : 22 - 26 ม.ค. 50

บอย สหเวช

22 มกราคม 2550

 - สรุปรายงานการเดินทางของรศ.มาลินี (เทคนิคการพูด) ที่จัดขึ้นที่
   รร.ไพลิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550
- ทำเรื่องขออนุมัติไปราชการให้รศ.มาลินี เสนอท่านอธิการบดี (เทคนิคการพูด)
-  ประชุมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ตอนเที่ยง  (ดำเนินการแทนคุณนันทิดา)
- แจกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  เตรียม Present KM IN AHS ในงานรวมพลคนเขียน Blog
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการหารือ เรื่อง การศึกษาดูงานของงานบริการ
การศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- นัดรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (คุณจุ๋ม) ทานข้าวกลางวัน 30 มกราคม 50

23 มกราคม 2550

- นำเสนอ KM IN AHS ในงานรวมพลคนเขียน Blog ที่ CITCOM
- เตรียมเอกสารจัดแฟ้มประชุม ก.ค.
- ชี้แจงเรื่อง การโอนหมวดเงิน ให้คณบดีทราบ
- สรุปงบประมาณ โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน
- รับเรื่อง การขอยืมเก้าอี้ 10 ตัว ที่งานอาคารสถานที่  สำหรับกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- นัดกรรมการตรวจประเมินห้องสุขา วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550

24 มกราคม 2550

- ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2550
- ประสานงานกับเลขานุการฝ่ายประสานงานกีฬาบุคลากร เตรียมประชุมวันที่ 25 มกราคม 2550
- ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุม-ค่าเลี้ยงรับรอง
- เขียนจุลสารคอลัมน์ ออฟฟิศแจ่มใส กับ 5 ส.เปิดบ้านภายในส่งคุณวายุส์

25 มกราคม 2550

- อบรมวิจัยสถาบัน รศ.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย เป็นวิทยากร

26 มกราคม 2550
- อบรมวิจัยสถาบัน ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย เป็นวิทยากร

  
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 74195, เขียน: 24 Jan 2007 @ 17:13 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)