ดิฉั๊น ทำหน้าที่ส่งเสริมการใช้ Blog grnjvdki

ต่อจากบันทึกครูนงในเรื่องนี้.....ขอเล่าเรื่องผู้บริหาร ม.อ. วันหนึ่งในการเข้าพบผู้บริหารเบอร์หนึ่ง ขององค์กรของดิฉั๊น ท่านคะ....มหาวิทยาลัยจะนำ Knowledge volution มาใช้เพื่อการสื่อสารในองค์กร....ท่านในนาม Number one องค์กร....มีส่วนมากในการร่วมเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการใช้เพื่อการสื่อสารในองค์กร....


มาใช้เพื่อการสื่อสารในองค์กร
"ผมโอเค.....คุณช่วยไปคิดวิธีช่วยผมหน่อย"