เรียนรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา "World University Ranking"

          ในการสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๐  ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท QS ที่วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผมได้เรียนรู้ว่า

  • University Ranking ไม่ใช่ตัวเป้าหมาย   แต่เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษา   ดังนั้น ประเทศไทยต้องฉลาดพอที่จะกำหนดเป้าหมายของระบบอุดมศึกษาของประเทศ   แล้วจัดระบบ University Ranking เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของระบบของเราเอง
  • ระบบ Ranking ภายในประเทศควรละเอียดกว่าระดับโลก   เพราะเราสามารถหาข้อมูลสำหรับใช้เปรียบเทียบได้แม่นยำกว่าระดับโลก
  • มหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศควรมีหลายกลุ่ม  เปรียบเทียบกันภายในกลุ่ม   ใช้เกณฑ์ต่างกัน
  • ผมติดใจคำวิจารณ์ของ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ   แห่ง มศว.  ว่าในประเทศไทย   เราถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม (social profit organization) ไม่ใช่ non-profit organization   ดังนั้น การเปรียบเทียบจึงควรดูที่การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม   เป็นความท้าทายที่สังคมไทยเราจะคิดตัวชี้วัดด้านนี้   ให้ไทยเป็นผู้นำ   ไม่ใช่คอยเป็นผู้ตาม ทำตาม คิดตามประเทศอื่นอยู่เรื่อยไป

          เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง www.topuniversities.com, www.topmba.com และ www.qsapple.org

วิจารณ์   พานิช
๑๕ ม.ค. ๕๐

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#การจัดอันดับมหาวิทยาลัย#university ranking#world university ranking#qs

หมายเลขบันทึก: 74182, เขียน: 24 Jan 2007 @ 16:30 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 22:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)