ติดตามฝึกทักษะในพื้นที่

       สัปดาห์ก่อน พี่เล็ก (คุณบุญชู ยอดจันทร์) พยาบาลวิชาชีพ จาก PCU มะขามสูงเล่าให้ฟังว่า ภายหลังจากอบรม และฝึกทักษะการตรวจครรภ์แล้ว ก็เริ่มประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ทราบว่า มีคลินิกให้บริการฝากครรภ์แล้ว และเริ่มมีหญิงตั้งครรภ์ทยอยมารับบริการเรื่อย ๆ ตอนนี้มีมาฝากครรภ์แล้วทั้งหมด 9 ราย เป็นรายใหม่ 4 ราย และรายเก่าที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลพุทธชินราช 5 ราย และต้องการให้รายใหม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ ตาม Guide line และโชคดีมากที่ทีมเวชศาสตร์ครอบครัวของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชกรรม คือ นพ.ดนัย  สังข์ทรัพย์ มาร่วมทีมด้วย ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่ของอาจารย์

     PCU มะขามสูงมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 คน ผู้หญิง 3 คน, ผู้ชาย 1 คน เป็นทีมที่มีความสามัคคี แบ่งงานรับผิดชอบอย่างลงตัว สามารถทำงานแทนกันได้ น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

G2P1 GA 28 wk case พอทราบว่าPCU สามารถให้บริการฝากครรภ์ได้ ก็ขอย้ายจากโรงพยาบาลมามาฝากท้องที่นี่

การวัดหน้าท้อง

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจด้วยตนเองก่อน และ นพ.ดนัย สังเกต ประเมินทักษะและแนะนำด้วยความไกล้ชิดและเป็นกันเอง

นพ.ดนัย ช่วยให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และคนไข้ รายนี้พบปัญหาว่าผลการตรวจหน้าท้องไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์

นพ.ดนัยเปิดโอกาสให้พูดคุย และซักถามปัญหาที่พบในการตรวจ

  1. การส่ง U/S สามารถส่งได้ทุกรายในกรณี ที่ไม่ทราบอายุครรภ์
  2. การตรวจ Hct, VDRL, HIV, HbsAg ซ้ำเมืออายุครรภ์ 30-32 wk
  3. PCU มะขามสูงย้ายคลินิกฝากครรภ์จากวันอังคารเป็นวันพุธ เพื่อให้สะดวกและนพ.ดนัยสามารถมาออกตรวจประเมินได้
  4. คุณคมสันต์ หัวหน้า PCU เตรียมต่อพื้นที่ด้านหลังอาคารให้เป็นห้องตรวจครรภ์

     ก่อนกลับ อ.ดนัยบอกว่าสำหรับการเริ่มต้นคลินิกฝากครรภ์ ใน PCU 9 ราย ถือว่าน่าชื่นชมมาก รวมถึงการจัดสถานที่และได้เห็นการทำงานที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี คิดว่าการดำเนินงานคงเป็นไปอย่างดีแน่นอน และอาจารย์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถ Tel consult ได้ตลอดเวลา ขอขอบคุณแทนชาวมะขามสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ