บู เป็นน้อง ๆ อยู่ อ.เวียงสา รู้จักบนไซด์ ก่อนปี 2545 ต่อมาเขากลับบ้านทำเรื่องนักสืบสายน้ำ

                           บู พร้อมด้วยเพื่อน คุณใหม่ และคุณกบ มาหนุนเสริมให้มีกิจกรรมนักสืบสายน้ำที่น่าน   ได้ถ่ายทอดความรู้แก่ อ.พูนศักดิ์ฯ รร.ปงสนุกวิชาไสย์

                            บู มีความรู้ด้านไอที  ทำเว็ปได้ เชียวชาญด้านโปรแกรม นอกจากเว็ปหลังเขา www.lungkao.com    ล่าสุดยังจัดทำเว็ป www.Mrabri.in.th  ขึ้นอีก

                             เคยมีคนถามว่า ตกลงจะเขียน มลาบรี  มราบรี หรือ มร่าบรี  อะไรทำนี้นั้น  เราพากันเขียนเพื่อความเข้าใจก็แล้วกัน ว่า ชนเผ่านี้ก็คือ ชนเผ่าตองเหลือง นี่เอง