กิจกรรมของงานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร

Blog KM
งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดกิจกรรมอบรม Web blog และกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2550  โดยเชิญ คุณทวีทรัพย์  สุนันตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานการเงินและพัสดุ  เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม Web blog เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึง  ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ F2F  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการพัฒนางานของตนเอง" โดยเชิญ คุณพัชรี  ท้วมใจดี  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรจัดกิจกรรม  นับเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่มีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tuiplanning

คำสำคัญ (Tags)#blog#km

หมายเลขบันทึก: 74165, เขียน: 24 Jan 2007 @ 14:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ยินดีด้วยครับกับกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจ