การศึกษาทางเลือก

  ติดต่อ

  การทำแฟ้มผลงานไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกิน...สู้  

วันที่  23  มกราคม  2550  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา  ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาร่วม500ชีวิต...    ผู้จุดประกายความรู้ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านวิชม  ทองสงค์   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่านวิมล  วัฒนา  ประธานคณะกรรมการการประเมินฯ 

ท่านผอ.หนูไม้   จันทรภักดี  และคณะกรรมการประเมินฯ  อ.ดำริ  บุญชู    

      ทำให้นักศึกษา  มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา   ภาคเรียนที่  2/2549   การทำแฟ้มผลงานไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกิน...สู้   ต้องตั้งใจ  เอาใจใส่หนังสือ  หาทีมมาช่วย  

  • กศน.ท่าศาลาไม่นิ่งนอนใจ  ผอ.สุรศักดิ์  อนันต์  ได้จัดคณะทำงานครูและพนักงานราชการไปเป็นครูพี่เลี้ยง  และมีการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาหลังจากการปฐมนิเทศเพื่อนัดแนะในการเตรียมตัวเข้ารับการประเมิน   4  ด้าน   คือ  1.  ความรู้พื้นฐาน  2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  3.  พัฒนาอาชีพ  4.  พัฒนาชุมชนและสังคม  การทำแฟ้ม  ผอ.สุรศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำแฟ้มอย่างง่าย  ตอนนี้ให้นักศึกษาเตรียมตัวทดสอบสมรรถภาพในวันที่  5 - 6  กุมภาพันธ์ 2550  ที่ศนจ.นศ. (ถ้ายังสู้ต่อ... ไว้เจอกันวันที่  8  กุมภาพันธ์  2550      ที่ศบอ.ท่าศาลา)  ครูจู้ตลิ่งชัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ท่าศาลากับการศึกษาทางเลือก

หมายเลขบันทึก: 74175, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:08:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กศน.#การศึกษาพื้นฐาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)