งานมหกรรม KM 3 ที่ผ่านมา (1-2 ธันวาคม2549) ขออนุญาต (ตัวเอง) เก็บความทรงจำเป็นภาพพร้อมคำพูดไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อย แค่ 2 ภาพ(ใหญ่ๆ) เอง .. ว่าจะบันทึกไว้ตั้งนานแล้ว ว่าไปว่ามาก็จะ 2 เดือนล่ะ เฮ้ออออ ... ดีกว่าไม่เก็บล่ะน่า .. เป็นภาพตั้งแต่ออกเดินทางของชาวทีม NUKM ค่ะ

 

           รัตน์ทวี อ่อนดีกุล